Begynn å spare til pensjon nå!

Det er alt for mange som ikke sparer ekstra til sin egen pensjon. Hvis økonomisk trygghet og frihet er noe du ønsker deg som pensjonist, bør du komme i gang med sparingen når du er ung.

Utbetalingene du kommer til å få fra tjenestepensjon og Folketrygden er ikke alltid nok.

Start tidlig

Mange økonomer mener du burde starte å spare til egen pensjon når du er i 20-årene. Da trenger du ikke spare så store beløp av gangen, og du får en meget fin effekt av renters-rente. Jo eldre du er når du kommer i gang med sparing til pensjon, desto mer bør du spare hver måned.

I alle tilfeller vil du neppe angre på sparingen. Minstepensjonister er blant de som er svakest stilt i samfunnet, og mange lever under den såkalte fattigdomsgrensa.

Holder det med Folketrygden og tjenestepensjon?

”Lønna” du er sikret som pensjonist er i utgangspunktet todelt. Alle som er medlemmer av Folketrygden, betaler inn omtrent 18% av lønna til fremtidig pensjon. Det du får utbetalt senere i pensjon fra Folketrygden, avhenger av hvor mange år du jobber, når du går av med pensjon, og eventuelle endringer i reglene for pensjonsutbetaling.

I tillegg får du tjenestepensjon fra arbeidsgiverne du har hatt opp gjennom yrkeslivet. Totalt gir dette lavere månedlige utbetalinger, enn det du hadde i lønn da du var yrkesaktivt. Og, det blir neppe bedre for pensjonister i fremtiden. Eldrebølgen er over oss allerede, og det blir rett og slett for mange om kaka, til at dagens pensjonsnivå kan opprettholdes.

Vil du ha mer i ”lønn” som pensjonist, må du spare til den tredje delen selv.

Sett penger til side på egenhånd

 

Hvordan du bør spare til pensjon er veldig avhengig av alderen din, inntektene dine, gjelden din, og hvor risikovillig du er. I avsnittene nedenfor tar vi for oss de ulike måtene du bør spare på. Hvor stort fokus du har på hvert enkelt område, bør varieres i forhold til faktorene vi listet opp her i dette avsnittet.

Omtrent slik:

Alder 20 til 50 år

 • Spar i BSU.
 • Invester i bolig.
 • Fokuser på å betale ned gjeld.
 • Kvitt deg med alt av forbrukslån og kreditter.
 • Kvitt deg med billån.
 • Spar nok til en bufferkonto (3 ganger månedsinntekt).
 • Spar moderat, og med faste månedlige beløp, i sikre fond.

Alder over 50 år

 • Unngå å ta opp dyre lån.
 • Betal videre ned på boliglån.
 • Øk investeringene i aksjefond dersom du er ettersom du får mindre gjeld.
 • Husk å velge fond med uttaksavtale.

Når du nærmer deg pensjonsalder

 • Prøv å bli kvitt alle lån innen du er pensjonist.
 • Selg deg gradvis ut av fond.
 • Begynn å leve av investeringene dine.
 • Velg fond med lav risiko dersom du fortsatt sparer i fond.
 • Spar mindre enn før – lev mer.

Start med gjelden

Å betale gjeld er en av de aller beste formene for sparing. Du reduserer alle de fremtidige låneutgiftene dine, og tar ingen som helst risiko.

Vi anbefaler at du kvitter deg helt med gjeld fra forbrukslån og kredittkort først, dersom du har slikt. Disse lånene og kredittene er de som sannsynligvis koster deg mest penger. Når alle slike lån er nedbetalte, kan du gå løs på billån, lån til hytte, lån til bolig, og til slutt studielånet.

Spar regelmessig

Du bør starte tidlig med sparingen, selv om du har gjeld. Prioriter gjelden, men sett av noen kroner hver måned til sikre fond. Den eneste banksparingen du bør foreta er å sørge for at du sparer maksimalt i BSU (25 000 per år), så fremt du er under 33 år. Dette er viktig, spesielt om du fortsatt ikke har kjøpt din egen bolig. Sparing på høyrentekonto er bortimot meningsløst, med dagens lave innskuddsrenter. Du bør likevel ha en buffer på kontoen, i tilfelle du får uforutsette utgifter.

Spare i fond

Sparing i fond kan ha både lav og høy risiko. Hvis du ikke har mye kunnskaper på dette området, anbefaler vi at du velger sikre indeksfond. Er du mer risikovillig, kan du velge aksjefond, eller kombinasjonsfond. Velger du kombinasjonsfond, kan du redusere andelen aksjer ettersom du nærmer deg pensjonsalderen, og dermed redusere risikoen. Velg gjerne fond som viser god avkastning jevnt og trutt, og over lengre tid.

Aksjesparekonto

Det er ingen dum idé å skaffe seg en aksjesparekonto for investeringene i fond. Dette gjelder spesielt for de som sparer til pensjon. Denne typen konto gjør at du kan kjøpe og selge deg ut av fond og enkeltaksjer som du vil, uten å måtte tenke på å skatte av eventuelle gevinster underveis. Skatten betales først når du foretar uttak fra kontoen.

Spare i IPS

Om du er sikker på at du ikke kommer til å trenge pengene du sparer, er sparing i en IPS-konto et lukrativt alternativ. Utfordringen er at du binder opp midlene. Du kan nemlig ikke ta ut hele sparebeløpet fra en IPS, før du fyller 62 år. Fordelene med ordningen er at du får flere skattefordeler. For det første får du et skattefradrag på 24% av sparebeløp inntil 40 000 kroner per år. For det andre slipper du formuesskatt. For det tredje utsetter du skatten å eventuell gevinst, til den dagen du tar utbetalinger fra IPS-kontoen.